E-postlistor på www.forodrim.org - administrativa länkar

Välkommen!

Nedan finns sammanställningen av Mailman e-postlistor som finns tillgängliga på www.forodrim.org. Klicka på listans namn för att komma till listans konfigurationssida.Om du vill administrera en e-postlista som inte visas i sammanställningen nedan, lägg till '/' och därefter listans namn, på URL:en till webbsidan.
Du kan också skapa en ny e-postlista om du har tillgång till det.

Allmän information om listorna finns på översikt över e-postlistor.

(Skicka frågor och kommentarer till mailman@forodrim.org.)

   
Lista Beskrivning
Allmoge Allmogens epostlista
Alvgillet Alvgillets epostlista
Bokgillet Bokgillets emaillista
Cerinerain E-postlista för medlemmar i Cerin Erain
Chokladgillet Mera choklad åt folket!
Filmgillet [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Folktribuner Mailinglista för Forodrims Folktribuner
Forodrim Forodrimlistan, för alla medlemmar
Forodrim-info Viktig information till alla Forodrims medlemmar.
Gleowine [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Hirgon E-postlista för Mellonath Hirgon
Jarl Jarlarnas epostlista
Jubileumsmode Modevisning på 36-års-jublet
Jubileumsmusikal Produktionsgruppen för Forodrims jubileumsmusikal 2008 u.t.
Ledungen Mailinglistan för Fordrims Ledung
Lokalfogde Lokalfogdegillets epostlista
Luin Midgårda Blå Stämning
Matgillet matgilleslistan
Mb-redaktion [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Mb-utskick MB utskick
Morgothgillet Morgothgilleslistan
Narvi Tecknargillets lista
Olgillet Ölgillets epostlista
Radetsstav [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Riddartinget Riddartingslistan
Skrivkurs [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Sygillet Sygillets e-postlista
Teatergillet [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Tegillet Tegillets epostlista
Testgillet [det finns ingen beskrivning tillgänglig]

Delivered by Mailman
version 2.1.15
Python Powered GNU's Not Unix