E-postlistor på www.forodrim.org

Välkommen!

Nedan finns en lista över alla offentligt tillgängliga e-postlistor på www.forodrim.org. Klicka på en lista för att få mer information om listan, för att anmäla dig, avanmäla dig eller för att ändra dina personliga inställningar för listan. To visit the general information page for an unadvertised list, open a URL similar to this one, but with a '/' and the list name appended.

List administrators, you can visit administrationssidan to find the management interface for your list.

If you are having trouble using the lists, please contact mailman@forodrim.org.

   
Lista Beskrivning
Allmoge Allmogens epostlista
Alvgillet Alvgillets epostlista
Bokgillet Bokgillets emaillista
Cerinerain E-postlista för medlemmar i Cerin Erain
Chokladgillet Mera choklad åt folket!
Filmgillet [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Folktribuner Mailinglista för Forodrims Folktribuner
Forodrim Forodrimlistan, för alla medlemmar
Forodrim-info Viktig information till alla Forodrims medlemmar.
Gleowine [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Hirgon E-postlista för Mellonath Hirgon
Jarl Jarlarnas epostlista
Jubileumsmode Modevisning på 36-års-jublet
Jubileumsmusikal Produktionsgruppen för Forodrims jubileumsmusikal 2008 u.t.
Ledungen Mailinglistan för Fordrims Ledung
Lokalfogde Lokalfogdegillets epostlista
Luin Midgårda Blå Stämning
Matgillet matgilleslistan
Mb-redaktion [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Mb-utskick MB utskick
Morgothgillet Morgothgilleslistan
Narvi Tecknargillets lista
Olgillet Ölgillets epostlista
Radetsstav [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Riddartinget Riddartingslistan
Skrivkurs [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Sygillet Sygillets e-postlista
Teatergillet [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Tegillet Tegillets epostlista
Testgillet [det finns ingen beskrivning tillgänglig]

Delivered by Mailman
version 2.1.15
Python Powered GNU's Not Unix