Matgillet -- matgilleslistan

 

Om Matgillet

Detta är listan för Matgillets medlemmar. Här diskuteras gemensamma restaurangbesök, mataktiviteter, övrig gillesverksamhet och annat som kan intressera just matgillets medlemmar.

För att se arkivet över e-postbrev som skickats till denna lista, gå in på arkivet Matgillet .

Hur används e-postlistan Matgillet
För att skicka ett e-postbrev till alla på listan, skicka det till matgillet@forodrim.org.

Du kan anmäla dig till listan eller ändra inställningarna för ditt medlemskap på listan nedan:

Anmäl dig till Matgillet

Du kan anmäla dig till Matgillet genom att fylla i nödvändig information nedan. Du kommer att ta emot ett e-postbrev som ber dig bekräfta detta, så att ingen annan ska kunna anmäla dig på listan mot din vilja. När du har bekräftat detta, kommer din anmälan att skickas till listans moderator för godkännande. Du kommer därefter att få moderatorns beslut skickat till dig i ett e-postbrev. Detta är också en privat lista, vilket betyder att en lista över e-postlistans medlemmar inte är tillgänglig för andra än dem som är medlemmar av e-postlistan.

  Din e-postadress:  
  Namn (valfritt):  
  Du kan skriva ett lösenord i följande fält. Detta ger dålig säkerhet, men förhindrar att andra får tillgång til dina inställningar. Använd inte något värdefullt lösenord - lösenordet kan nämligen bli skickat till dig i klartext via e-postbrev.

  Om du inte skriver något lösenord, kommer du att automatiskt bli tilldelad ett lösenord. Det kommer att skickas till dig så snart du har bekräftat din anmälan. Du kan senare begära att få lösenordet skickat till dig eller ändrat.  En gång i månaden kommer du som en påminnelse att få ta emot ditt lösenord i ett e-postbrev.

  Önskat lösenord:  
  Önskat lösenord en gång till:  
  Välj språk för meddelanden:  
  Vill du få sammandragsversioner? Nej Ja
Medlemmar av Matgillet
(The subscribers list is only available to the list members.)

Skriv in adress och lösenord för att se listan över medlemmar:

Adress: Lösenord:   

För att ändra dina personliga inställningar för listan (till exempel distributionssätt, få lösenord skickat eller ändrat, eller avanmäla dig från listan Matgillet), skriv in din e-postadress:

Om du lät fältet stå tomt, kommer du att bli tillfrågad om din e-postadress


E-postlistan Matgillet administreras av carina.agebratt at outlook.com
Administrativ sida för Matgillet (kräver inloggning)
Lista över alla e-postlistor på forodrim.org

Delivered by Mailman
version 2.1.18-1
Python Powered GNU's Not Unix