Konungens Brev, av Gildir

Mellonath Daeron – gillet för Tolkiens språk

Ordakonstens gille, Mellonath Daeron, har som syfte att studera Tolkiens fiktiva språk och skriftsystem. J.R.R. Tolkien var ju språkforskare och professor i engelska, och hans böcker är fyllda med konstruerade språk – i synnerhet de alviska språken quenya och sindarin, men även språk som khuzdul (dvärgiska), adûnaiska och orkiska. Och förstås svartspråk, som används i inskriptionen på Ringen.

Mellonath Daeron, ordakonstens gille

Mellonath Daeron grundades 1972, samma år som Forodrim, och är sannolikt föreningens äldsta gille. Gillesmedlemmarna bidrog bland annat till att ge Tolkiensällskapet namnet Forodrim, sindarin för Nordfolket. Efter en inaktiv period återuppväcktes gillet i mitten av nittiotalet, och det har sedan dess haft regelbundna möten.

Gillet träffas ungefär var sjätte vecka, ofta hemma hos någon gillesmedlem. Över te och smörgåsmat diskuterar man sådant som medlemmarna känner för att ta upp: nyutkomna Tolkienböcker, översättningsfrågor eller grammatiska spörsmål. Mötena har i regel ett särskilt temaämne, ofta en nyutgiven text om Tolkiens språk. Tolkien efterlämnade nämligen ofantliga mängder opublicerat material, som hans son Christopher och andra arbetat med att ge ut ända sedan hans bortgång 1973. Med jämna mellanrum publiceras nya texter, och inte sällan får språkstudenterna åtskilligt att fundera över. Forskningen på Tolkiens konstruerade språk är idag mer levande än någonsin.

Genom åren har Mellonath Daeron publicerat flera skrifter, bland annat den första svenska översättningen av texten om alviska skriftsystem ur The Lord of the Rings. Gillet har också givit ut häftet Alviska fraser, en sammanställning av språkspalter ur Forodrims Medlemsblad. Internationellt har gillet blivit känt genom ”The Mellonath Daeron Index of Tengwa Specimina”, en indexering av kända exempel på tengwar, som numera används i akademisk text världen över (ett motsvarande index finns för cirth). Det händer också att gillesmedlemmarna hänger sig åt alvisk poesi, som emellanåt publiceras i Medlemsbladet eller på gillets webbplats. Gillet har även arrangerat kurser i quenya och ger Forodrims medlemmar råd i språkfrågor.

Man måste inte kunna något om Tolkiens språk för att vara med i Mellonath Daeron och gå på gillesmötena. Däremot är det ett utmärkt sätt att lära sig. Gillet har enkla introduktionstexter om de alviska språken och skriftsystemen, och vill man veta mer svarar de kunniga gillesmedlemmarna gärna på frågor.

Läs mer om Mellonath Daeron på gillets omfattande webbplats (på engelska).