Anglenna i·Durufui

2012 version

By Findegil / Björn Fromén

A translation into Sindarin of the Swedish Christmas carol När det lider mot jul (“As Yule is drawing near”, lyrics by Jeanna Oterdahl, music by Ruben Liljefors).

Min elenath síla elvennui vîr,
orthannen vi menel Amrûn,
gil díriel ardhon di·ndagor a glam
trí meneg ah ad meneg în.
Ir gwathren i aur, ir i·geven nu loss,
anglenna i·ngil hen a lacha ví morn,
orven tann i bêd: hi tôl gael Durufui.

I·Durufui, ’lasseb an iaur ah an gwain,
sâf mhereth a melui hîdh,
sâf labarind, annath nu thiliel orn,
tôg ’alu aronoded raen
a glaw, anna rill an i·chennath vín phain,
ir míriar ovor in·gîl.
Drego morn o glaw gael Durufui!

Det strålar en stjärna förunderligt blid,
i öster på himlen hon står.
Hon lyst över världenes oro och strid
i nära två tusende år.
När dagen blir mörk och när snön faller vit,
då skrider hon närmre, då kommer hon hit,
och då vet man att snart är det jul.

Ty julen är härlig för stora och små,
är glädje och ljuvaste frid,
är klappar och julgran och ringdans också,
är lycka oändligen blid,
är ljus: alla ögon då stråla som bäst,
och stjärnorna tindra som mest,
och där ljuset är, där är det jul.

Notes on the translation

Min elenath síla elvennui vîr ’among the stars shines a wondrous jewel’
min ’between’, here *’among’, cf. the Q counterpart imbe, which has both meanings
*elvennui ’wondrous’, Sindarization of the Early Noldorin elvennai (PE 13, p.143)
orthannen vi menel Amrûn ’raised in the heavens of the East’
*orthannen past participle of ortha- ’raise’
gil díriel ardhon di·ndagor a glam ’a star that has beheld a world under battle and uproar’
ardhon ’world’ (PM, p.348)
di ’under, in the shadow of’ (L 211)
trí meneg ah ad meneg în ’through two thousand years’
#meneg ’1000’, isolated from Menegroth ’the Thousand Caves’ (WJ, p.415); meneg ah ad meneg’a thousand and again a thousand’
Ir gwathren i aur, ir i·geven nu loss ’when the day [is] dim, when the earth [lies] under snow’
 
anglenna i·ngil hen a lacha ví morn ’this star approaches and flames in the dark’
i – hen ’this’ (PE 17, p.44)
 
orven tann i bêd ’[being] over us a sign that says’
*orven from or ’over’ + men ’us’, modelled on ammen ’for us, of us’
#tann ’sign’, isolated from Tengyl (MR, p.385)
hi tôl gael Durufui ’now comes the glimmering Yule night’
Durufui Goldogrin for ‘Yule night, Log-night’ (BLT I, p.270), here used as a lenited form of the Sindarization *Turufui
I·Durufui, ’lasseb an iaur ah an gwain ‘The Yule night, joyous for old and for young’
*glass-eb ‘joy-ful, joyous’
sâf mhereth a melui hîdh ‘has festivity and sweet peace’
*sâf 3rd person counterpart of sevin ‘I have’ (PE 17, p.173)
sâf labarind, annath nu thiliel orn ‘has ring-dance, gifts under a glistening tree’
*laba-rind ”springle-ring” (cf. Labadal ‘Hopafoot’)
tôg ’alu aronoded raen ‘brings bliss endlessly gracious’
*galu ‘good fortune, bliss’ (Sindarization of Noldorin galw)
raen ‘smiling, gracious’ (PE 17, p.182)
a glaw, anna rill an i·chennath vín phain ‘and splendour, gives brilliance to all our eyes’
 
ir míriar ovor in·gîl ‘when the stars sparkle abundantly
míria- ‘to sparkle like jewels’ (PE 17, p.24)
Drego morn o glaw gael Durufui! ‘Flee darkness before the splendour of the glimmering Yule night!’