Gobennas Dokumentet skapat 6/2 1999

Númenors regenter
livslängd

Av Meriadoc Vinbock

Källa: Unfinished Tales (The Line of Elros)

Númenors Regenter
#FöddesDogLivslängd
1 -58 442 500
2 61 471 410
3 192 603 411
4 350 751 401
5 543 942 399
6 700 1098 398
7 873 1285 412
8 1003 1404 401
9 1174 1574 400
10 1320 1731 411
11 1474 1873 399
12 1634 2035 401
13 1800 2221 421
14 1986 2386 400
15 2136 2526 390
16 2277 2637 360
17 2406 2737 331
18 2516 2825 309
19 2618 2899 281
20 2709 2962 253
21 2798 3033 235
22 2876 3102 226
23 2960 3177 217
24 3035 3255 220
25 3118 3319 201

Regressionsanalys enligt minstakvadratmetoden.
Beräkningarna gjordes på en Hewlett-Packard 11C.

Regent
2-14Genomsnittsålder = 404,9 år
Standardavvikelse = 7,2 år
15-21Linjär regression Y=-0,237*X + 899.729
Regressionskoefficientens kvadrat = 0,996
21-24Logaritmisk regression Y=1825,467 - 200,674*ln(X)
Regressionskoefficientens kvadrat = 0,793


Ändrat 13/12 2000