Detta dokument har varit tillgängligt sedan i november 1997.
Förnyat den 13:e november 1997 av WebMaster.

Palantiren

Förteckning över utgivna nummer samt utgivningsår


Palantiren nr 1(dec -72)
Palantiren nr 2(april -73)
Palantiren nr 3(juni -73)
Palantiren nr 4(okt -73)
Palantiren nr 5(dec -73)
Palantiren nr 6(sept -74)
Palantiren nr 7(okt-75)
Palantiren nr 8(nov-75)
Palantiren nr 9(jan -76)
Palantiren nr 10(maj-76)
Palantiren nr 11(aug-76)
Palantiren nr 12(febr-77)
Palantiren nr 13(???-77)
Palantiren nr 14(dec-77)
Palantiren nr 15(april-78)
Palantiren nr 16(juli-78)
Palantiren nr 17(okt-78)
Palantiren nr 18(dec-78)
Palantiren nr 19(apr-79)
Palantiren nr 20(okt-79)
Palantiren nr 21-22(dec-79)
Palantiren nr 23(april-80)
Palantiren nr 24(???-80)
Palantiren nr 25(???-80)
Palantiren nr 26(???-81)
Palantiren nr 27(???-81)
Palantiren nr 28(???-81)
Palantiren nr 29(???-81)
Palantiren nr 30(dec -81)
Palantiren nr 31-32(april - 82)
Palantiren nr 33(sept -82)
Palantiren nr 34(dec - 82)
Palantiren nr 35(mars -83)
Palantiren nr 36(juni - 83)
Palantiren nr 37(okt -83)
Palantiren nr 38(dec - 84)
Palantiren nr 39-40(sept - 85)
Palantiren nr 41(mars -86)
Palantiren nr 42(aug -86)
Palantiren nr 43(febr -87)
Palantiren nr 44(sept -87)
Palantiren 1987(1987)
Palantiren 1988(1988)
Palantiren 1989(1989)
Palantiren 1990(1990)
Palantiren 1992(1991)
Palantiren nr 50(1994)
Palantiren nr 51(1994)