Detta dokument har varit tillgängligt sedan i november 1997.
Förnyat den 11:e november 2001 av WebMaster

Palantiren


Palantiren är en publikation, främst för sagor, myter och fantasy, men även SF, skräck, och cyberpunk. Palantiren har under många år utgivits av Hirgons gille i Forodrim.
  Det mesta av det publicerade materialet är skrivet av medlemmar i Forodrim, men även andra har skrivit - och är välkomna att skriva.

Historik

  • 1972 utgavs det första numret, samma år som sällskapet Forodrim bildades.
  • 1972 - 1987 utgavs 44 nummer (varav tre dubbelnummer) i A4-format. En del nummer var häftade, andra limbundna.
  • 1987 bytte Palantiren format och började utges i form av årsböcker med fina färgillustrationer. Fram till 1991 utgavs fem sådana årsböcker. Därefter upphörde utgivningen för en tid.
  • 1994 vaknade Hirgons gille upp på nytt med en ny redaktör, och under namnet Nya Palantiren utgavs två nummer i A4-format med fina färgframsidor.
  • 1998 vaknade Nya Palantíren upp igen med ännu en ny redaktör, nu som webbtidningen Nya Palantiren.

Tidskriften Palantiren är uppkallad efter de magiska kristallkulor som omtalas i Sagan om Ringen. I dessa kristallkulor, som kallades för palantirer, kunde man se saker som skedde på avlägsna platser.


Samtliga utgivna nummer (förutom webbnumren) finns i Forodrims arkiv och på Kungliga Biblioteket. Det finns också ett restlager från vilket de flesta nummer kan beställas. Nummer ett dock endast som nytryck.

Hirgons vapen
Hirgons gillesvapen

Palantir
En bild på en av sagans
magiska palantirer